AUTO-GUIDE OG VALTRA CONNECT GØR DET MULIGT AT DRIVE PRÆCISIONSLANDBRUG

DanRoots bruger ikke mindre end 25 Valtra-traktorer til at dyrke gulerødder på 2900 hektar landbrugsjord i Jylland. Valtra Connects fjernovervågningssystem har vist sig at være et udmærket redskab til at styre så stor en traktorpark, mens det automatiserede styresystem Auto-Guide er afgørende for at kunne køre præcis samme linjer mellem rækkerne af gulerødder i alle faser af arbejdet.

Peter Vestergaard er ansvarlig for markarbejdet på DanRoots og ejer gården sammen med sin far, Klaus Vestergaard. Gårdens historie går tilbage til 1955 og råder over 2900 hektar inden for en radius af omkring 100 kilometer. To tredjedele af markerne dyrkes økologisk, og denne andel forventes at stige i fremtiden. Gårdens vigtigste udbytte er gulerødder, og de økologiske gulerødder kræver et fem-års sædskifte efter høst inden næste plantning.

I de mellemliggende år dyrkes der bønner, rug, byg, vårhavre og rug igen. Udover gulerødder dyrker virksomheden også andre rodfrugter såsom pastinak, rødbede, persillerod og jordskok. Efter høsten vaskes rodfrugterne, sorteres i syv forskellige størrelser og pakkes. Produkterne sælges gennem en producentsammenslutning til store detailkæder i Danmark og Tyskland.

“Vi udfører stort set selv alt det markarbejde, der kræves for at dyrke rodfrugter, med undtagelse af at fjerne sten før plantning. På kornafgrøderne håndterer maskinstationer næsten alle opgaverne, med undtagelse af dyrkningen,” forklarer Peter Vestergaard.

DanRoots kan høste friske gulerødder i omkring ti måneder om året. Det kan lade sig gøre at have sådan en lang sæson, fordi markerne dækkes med et tykt lag strå sent på efteråret. Faktisk bruger gården 35.000 bigballer om året. I februar-marts forberedes markerne til plantning. Planteprocessen er fuldautomatiseret, og der laves tre bede ad gangen med fire rækker gulerødder i hvert bed og 100 gulerødder pr. meter i hver række.

LÆKRE PRÆCISIONSVÆRKTØJER TIL PRÆCISIONSLANDBRUG

Markomkostningerne ved gulerodsproduktion er omkring ti gange højere end omkostningerne ved at dyrke korn, så hver eneste hektar, ja endda hver eneste kvadratmeter, er vigtig.

“Auto-Guide er en afgørende del af vores landbrugskoncept. Vi bruger komplekse høstmaskiner, der er automatiserede til at køre langs de samme waylines som traktorerne. Med Auto-Guide kan vores traktorførere fokusere på at styre deres redskaber i stedet for traktoren. Når vi planlægger vores waylines omhyggeligt, kan vi udnytte vores marker og andre ressourcer så effektivt som muligt,” forklarer Peter Vestergaard.

Med en park på 25 Valtra-traktorer, der arbejder på 2900 hektar fordelt over en radius på 100 km, er Valtra Connects fjernovervågningssystem tilsvarende nyttigt.

“Vi har testet Valtra Connect i løbet af sidste sæson, og vi er meget tilfredse med resultaterne. Det er et fremragende værktøj til at fjernovervåge vores traktorer. Det gør det også nemmere at planlægge vores arbejde, når vi kan få adgang til alle data om de enkelte traktorer gennem Valtra Connect. I sidste sæson kørte vi vores traktorer i 27.000 timer samlet set, så brændstofforbruget er meget vigtigt for os. Vi håber, at vi med Valtra Connect kan optimere vores kørsel og lære vores traktorførere at minimere brændstofforbruget.”

Peter Vestergaard er hurtig til at påpege, at DanRoots som regel ikke er blandt de første til at indføre ny teknologi. Kørefærdigheder er vigtigere end automatisering, men når både teknologi og førere er klar, kan de få mest muligt ud af de nye systemer.

“Blandt de nye funktioner, der er særligt interessante, er variabel mængdestyring af spredning af kalk og kalium, hvilket en entreprenør i øjeblikket gør for os. Da vi hovedsagelig er en økologisk gård, er funktioner til sprøjtning og anvendelse af kunstgødning ikke så vigtige for os.”